Podmínky

Omezení použití

Tuto webovou stránku vlastní a spravuje Skalar Analytical BV. Tato stránka obsahuje informace, které jsou chráněny mezinárodními autorskými právy a zákony o ochraně obchodní známky. Nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, nahrávat, odesílat, přenášet nebo distribuovat jakoukoliv cestou materiály z této stránky bez povolení Skalar Analytical. Materiály z této stránky můžete stahovat pouze pro vaše osobní, nekomerční použití s tím, že zachováte veškeré autorské a vlastnické označení nezměněné. Související text, fotografie, obrázky, grafické, zvukové a/nebo video materiály nesmí být publikovány, vysílány, přepracovány pro vysílání nebo publikování nebo šířeny přímo či nepřímo prostřednictvím jakýchkoli médií.

Odkazy na jiné stránky

Odkazy na webové stránky třetích stran, uvedené na této stránce, jsou poskytnuty výhradně pro vaše použití. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte tuto stránku. Firma Skalar Analytical BV nezkoumá a nekontroluje stránky těchto třetích stran a není za ně ani za jejich obsah odpovědná. Skalar Analytical BV tudíž nepodporuje a nezastupuje tyto stránky, ani jakékoliv informace, software, nebo další produkty a materiály, které se na nich nacházejí, ani jakékoliv výsledky, které lze získat jejich použitím. Pokud se rozhodnete vstoupit na jakékoliv stránky těchto třetích stran, děláte to na vlastní nebezpečí.

Vyloučení odpovědnosti

Ačkoliv se Skalar Analytical BV snaží o poskytnutí přesných informací na této stránce, Skalar Analytical BV nenese odpovědnost za přesnost informací, názorů nebo dalších prohlášení vystavených či šířených touto stránkou. Skalar Analytical BV může kdykoliv bez upozornění měnit zmíněný program či produkty. Zmínění o produktech nebo službách, které Skalar Analytical neposkytuje, je pouze pro informační účely a neznamená ani souhlas ani doporučení.