BluVision™ Diskrétní analyzátor - Automatizace základních kolorimetrických stanovení již brzy…

BluVision™

Přehled

Skalar již brzy uvede na trh novou technologii automatizace - Diskrétní analyzátor BluVision™ pro základní kolorimetrická stanovení.

BluVision™ je speciálně navržen pro laboratoře životního prostředí, které potřebují analyzovat širokou škálu vzorků a matric. Diskrétní analyzátor firmy Skalar automatizuje pipetování vzorků a činidel do kyvet, míchání, ohřívání a měření produktů reakce.

 

 

S diskrétním analyzátorem BluVision™ jsme doplnili škálu našich analyzátorů pro automatizaci kolorimetrických stanovení, která již obsahuje kontinuální průtokový analyzátor SAN++ a robotický analyzátor SP2000 pro kyvetové testy.

Použití

Analyzátor BluVision obsahuje 100 pozic pro vzorky, rozdělených do 5 oddílů po 20. Objem vzorku může být od 3,5 do 10 ml. Analyzátor obsahuje 30 pozic pro nádobky s činidly, zásobní roztoky standardů a kontrolní vzorky o objemu až 50 ml. Vzorky a činidla mohou být během analýzy chlazeny.

Analyzátor je vybaven držákem kyvet se 160 reakčními pozicemi. Bloky kyvet jsou automaticky doplňovány do držáku díky dávkovacímu systému. Součástí dávkovacího systému je i zásobník na další bloky kyvet, čímž je kapacita přístroje zvýšena na 640 analýz bez jakékoliv intervence obsluhy. Teplotu v prostoru držáku kyvet lze nastavit.

Kyvetové bloky jsou jednorázové, což zamezuje kontaminaci mezi vzorky. Použité kyvetové bloky jsou shromažďovány ve sběrném koši pro bezpečné odstranění ze systému po analýze. Při použití toxických chemikálií lze automaticky separovat použité kyvetové bloky tak, aby nedošlo ke kontaminaci ostatního odpadu.                                                                                                                                                                                                     

Přístroj používá jednu jehlu pro pipetování vzorků a činidel do kyvet. Jehla může předehřát vzorky a činidla před nadávkováním do kyvet. Pro pipetování se používá velmi přesné čerpadlo s dlouhou životností.

Detektor analyzátoru BluVision je vybaven halogenovým zdrojem světla a kotoučem s 8 filtry s různou vlnovou délkou. BluVision je takto schopný analyzovat 8 různých parametrů bez zásahu obsluhy při jednom měření. Filtry lze snadno vyměnit pro další parametry.

Kyvety s optickou délkou 15 mm umožňují přesné stanovení v úrovni ppb.

Bluvision je pravý automatický analyzátor pro bezobslužný provoz, který vytváří kalibrace ze zásobních roztoků, automaticky ředí vzorky přes rozsah kalibrace, nebo opakuje analýzu vzorků. To vše v jednom měření.

Software

Diskrétní analyzátor je plně ovládán počítačem. Přístroj má integrovaný dotykový display, který poskytuje veškeré důležité informace, například status přístroje, teploty držáku kyvet a zkumavek se vzorky. Navíc lze přes display provést různé operace, jako doplnění kyvetových bloků, výměnu filtrů, atd.

Pro spuštění analýzy, sběr dat a provádění výpočtů se používá srozumitelný softwarový balíček DiscreteAccess™, který splňuje veškeré požadavky současné laboratoře. Snadno ovladatelné rozhraní umožňuje obsluze spustit analýzu během několika vteřin. Každou analýzu lze nastavit jako měření souboru, nebo měření v libovolném pořadí. Uživatel vepíše do tabulky název každého vzorku, nebo jej nahraje z LIMS, pak vybere požadované analytické parametry, které se mají stanovit, a spustí analyzátor.

Analyzátor automaticky předředí vzorky, nebo je znovu změří v jiném rozsahu, pokud se ocitnou mimo rozsah kalibrace, nebo je naředí a znovu zanalyzuje.

Dostupné jsou také rozšířené protokoly pro kontrolu kvality, jako jsou CLP a 21 CFR část 11, které zahrnují ochranu heslem, integritu dat, ochranu dat a audity. Výsledné hodnoty mohou být vytištěny v uživatelském reportu, nebo exportovány do LIMS pro další zpracování.

Typické aplikace

Analyzátor BluVision je ideální pro provádění mnoha různých kolorimetrických stanovení na různých typech vzorků a matric, které lze najít v současné laboratoři životního prostředí. Typické oblasti aplikací analyzátoru BluVision jsou například pitná voda, odpadní voda, podzemní voda a povrchová voda.

Parametry: 

Alkalita Chróm VI Fosforečnany Křemičitany
Amonné ionty Dusičnany + Dusitany Hliník Sírany
Celková tvrdost Dusitany Hořčík Vápník
Chloridy Fenoly Kyanidy Železo

Naše aplikace odpovídají mezinárodním normám, jako ISO, EPA, Standard Methods pro vodu a odpadní vodu.